نمایشگاههای چین

توضیح مختصر در مورد نمایشگاههای چین وفعالیتهای ما

دراین بخش گروه نمایشگاهی ما اطلاعات نمایشگاه را در اختیار مشتریان ایرانی قرار میدهند تا مشتریان با اوضاع نمایشگاه ها وروند تکنولوژی های مورد نظر در چین اشنا بشوند وبرای بازدید ویا گرفتن غرفه های  مختلف در زمینه های متنوع در چین آماده باشند در این بخش لازم به ذکر است که شانگهای بیش از ده ها مرکز نمایشگاهی دارد که از این نمایشگاهها چهار مرکز بیشتر از بقیه نمایشگاه ها فعال ترند دوتا از نمایشگاههای مهم در منطقه پودونک و دوتا نیز در منطقه پوشی قرار دارد که در ذیل به وب سایت این نمایشگاه ها برای رفرنس های بعدی اشاره میشود امید است که

.مفید فایده برای دوستان باشد

 

 

مرکز نمایشگاههای جدید پودونگ  که بیشتر این نمایشگاه ها با سبک آلمانی ها ساخته شده وسهام داران آلمانی نیز دارد ومهمترین نمایشگاه ها نیز در این مرکز برگزار میشود

http://www.sniec.net/visit_exhibition.php

مرکز نمایشگاهی اکسپو نیز از سال 2012 پذیرای نمایشگاه های معتبر بین المللی میباشد که دز زیر به وب سایت آن اشاره میشود

http://www.sniec.net/visit_exhibition.php

مرکز نمایشگاهی اکسپو نیز از سال 2012 پذیرای نمایشگاه های معتبر بین المللی میباشد که دز زیر به وب سایت آن اشاره میشود

http://www.shexpocenter.com/

نمایشگاه ملی شانگهای نیز ازسال 2014 تاسیس شده و یکی از سایتهای بزرگ کشور چین میباشد ودر آینده بزرگترین نمایشگاه چین خواهد بود

http://www.cecsh.com/contact_us.aspx

نمایشگاه گوانگ دا نیز یکی از نمایشگاههای مهم شانگهای میباشد 

http://www.ebexhibition.com/

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits